Dnem 7 (2008), sumář

Dnem. Nebo spíš na Dno. Tam jsme tentokrát dopadli a už neměli sílu se z něj zvednout. Jak dobře poznamenala Anežka, asi jsme se se Silpem za posledních 10 dní předávkovali šifrovačkami a podle toho to dopadlo.

24. 5. 2008, Brno
frikulín (Garret, Silp, Zbyšek)
2. šifra / 13 šifer
poslední / 23 týmů

Škoda jen, že jsme do toho zatáhli i Zbyška, který tu měl šifrovací premiéru a v rámci zaučování jsme mu mohli akorát předvést, jak to opravdu vypadat nemá ;-) a taky jak v reálu funguje systém nedáš – končíš. Skončili jsme neslavně na 2. stanovišti a samozřejmě nebyli ochotní si připustit, že tentokrát nás může zachránit akorát totální nápověda. Takže jsme se po kapitulaci někde v Černých polích vydali mimo hru akorát do Čertovy rokle na 5. stanoviště, odkud jsme museli předčasně prchnout na vlak, kde jsme aspoň tu grafiku doluštili…

Za frikulín tým sepsal Garret